Câu hỏi: : Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

Câu hỏi: : Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là
A. Phật giáo và Ki-tô giáo
B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
Giải thích: Trên vùng Tây Á, Ki-tô hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại Ả-rập Xê-ut). (SGK trang 17 Địa lí 8)

Author: Cô Minh Anh