Câu hỏi: Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là:

Câu hỏi: Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là:
A. Mát-xcơ-va và Vôn-ga-grát.
B. Xanh Pê-téc-bua và Vôn-ga-grát
C. Vôn-ga-grát và Nô-vô-xi-biếc.
D. Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/70 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh