Câu hỏi: Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là

Câu hỏi: Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là
A. Gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường.
B. Giá cước quá cao.
C. Kém an toàn vì bị khủng bố lợi dụng.
D. Vốn đầu tư quá lớn vượt quá khả năng của những nước nghèo.
Đáp án B.
Giải thích: SGK/144, địa lí 10 cơ bản.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh