Câu hỏi: Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông của nước ta là

Câu hỏi: Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông của nước ta là
A. phát triển chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch.
C. lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển ít, phân tán.
D. sông ngòi có nhiều ghềnh thác, chảy chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam.

Gợi ý câu trả lời

D Bài 30 : Vấn đè phát triển ngành GTVT và TTLL – Mục 1 ý C đường sông: Nước ta có nhiều sông ngòi nhưng mới chỉ sử dụng khoảng 11 triệu km vào mục đích GT(sông ngòi ngắn dốc có nhiều ghềnh thác, chảy chủ yếu theo hướng tây bắc – đông nam)

Author: Cô Minh Anh