Câu hỏi: Hậu quả của biến đổi khí hậu là

Câu hỏi: Hậu quả của biến đổi khí hậu là
A. thiếu nguồn nước sạch.
B. diện tích rừng bị thu hẹp.
C. thảm thực vật bị suy giảm.
D. nhiệt độ Trái Đất nóng lên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/14, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh