Câu hỏi: Hậu quả của gia tăng dân số tăng nhanh là

Câu hỏi: Hậu quả của gia tăng dân số tăng nhanh là
A. gia tăng xung đột sắc tộc, tôn giáo.
B. chi phí lợi xã hội cho người già tăng.
C. tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm.
D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh