Câu hỏi: Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên là

Câu hỏi: Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên là
A. thảm thực vật bị thiêu đốt.
B. suy giảm hệ sinh vật.
C. băng tan nhanh.
D. mực nước ngầm hạ thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh