Câu hỏi: Hệ mặt trời có các đặc điểm nào nào dưới đây

Câu hỏi: Hệ mặt trời có các đặc điểm nào nào dưới đây
A. Mặt Trời chuyển động xung quanh các thiên thể khác trong hệ và chiếu sáng cho chúng.
B. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời và các thiên thể khác trong hệ.
C. Mặt trời ở trung tâm trái đất và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.
D. Trái đất ở trung tâm mặt trời và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/19 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh