Câu hỏi: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á

Câu hỏi: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á
A. Phía tây Trung Quốc
B. Phía đông Trung Quốc
C. Bán đảo Triều Tiên
D. Toàn bộ lãnh thổ phần đất liền

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Phía tây Trung Quốc
Giải thích: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á phân bố ở nửa tây Trung Quốc (trang 42 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh