Câu hỏi: Hệ thống sông lớn của Đông Á có lũ vào mùa nào

Câu hỏi: Hệ thống sông lớn của Đông Á có lũ vào mùa nào
A. Thu đông
B. đông xuân
C. cuối xuân đầu hạ
D. cuối hạ, đầu thu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. cuối hạ, đầu thu
Giải thích: Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi ở Đông Á do băng tuyết tan và gió mùa vào mùa hạ, nên lũ của các con sông vào thời kì cuối hạ, đầu thu (trang 42 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh