Câu hỏi: Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

Câu hỏi: Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II.1, SGK/11 – 12 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh