Câu hỏi: Hiện nay, nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do

Câu hỏi: Hiện nay, nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do
A. Chất thải công nghiệp chưa qua xử lí.
B. Chất thải trong sản xuất nông nghiệ
C. Nước xả từ các nhà máy thủy điện
D. Khai thác và vận chuyển dầu mỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II.2, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh