Câu hỏi: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng?

Câu hỏi: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng?
A. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra
B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam
C. Không hiện tượng
D. Có kết tủa trắng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Đồng đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên không tác dụng với H$_{2}$SO$_{4}$ loãng.

Author: Cô Minh Anh