Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây dễ gây ra bệnh ung thư da?

Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây dễ gây ra bệnh ung thư da?
A. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
B. Tầng ôdôn bị thủng ở Nam cực.
C. Chất thải làm ô nhiễm biển và đại dương.
D. Việc lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Gợi ý: Nguyên nhân gây nên bệnh ung thư da là do các tia cực tím từ ánh sáng Mặt Trời.
Giải thích: Nguyên nhân gây nên bệnh ung thư da là do các tia cực tím từ ánh sáng Mặt Trời. Tầng ô dôn có vai trò quan trọng hấp thụ các tia cực tím chiếu xuống mặt đất. Khí thải CFC2 đã làm thủng tầng ô dôn ở Nam Cực, các tia cực tím dễ dàng xuyên qua tầng khí quyển chiếu thẳng xuống mặt đất gây nên bệnh ung thư da.

Author: Cô Minh Anh