Câu hỏi: Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:

Câu hỏi: Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:
A. Khói màu trắng sinh ra.
B. Xuất hiện những tia sáng chói.
C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.
D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh