Câu hỏi: Hình thành thị trường chung châu Âu đã tác động như thế nào đến các hãng vận tải hoạt động ở khu vực này?

Câu hỏi: Hình thành thị trường chung châu Âu đã tác động như thế nào đến các hãng vận tải hoạt động ở khu vực này?
A. Tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển nhưng gia tăng phí nhập biên.
B. Giảm thời gian qua biên giới, tự do nhận hợp đồng từ quốc gia khác.
C. Tránh được nguy cơ xung đột, tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển.
D. Tự do nhận hợp đồng từ quốc gia khác, chi phí thuế hải quan cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải -> sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát… -> giảm thời gian qua các biên giới và tự do nhận hợp đồng vận tải từ các quốc gia khác.

Author: Cô Minh Anh