Câu hỏi: Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới là hồ nào dưới đây?

Câu hỏi: Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới là hồ nào dưới đây?
A. Hồ Victoria.
B. Hồ Superior.
C. hồ Baikal.
D. Biển Caspi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Hồ Victoria là hồ nước ngọt lớn nhất tại châu Phi và lớn thứ hai thế giới.
– Hồ Superior thuộc Ngũ Đại Hồ, Bắc Mỹ, là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo diện tích mặt nước (82.100 km²), nhưng hồ Baikal ở Siberia, LB Nga lớn hơn tính theo thể tích, cũng là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới.
– Biển Caspi thực chất là một hồ nước do nằm hoàn toàn trên đất liền, không liên kết với biển và đại dương khác. Sông Volga, con sông dài nhất châu Âu, là nguồn nước chính đổ vào biển Caspi.

Author: Cô Minh Anh