Câu hỏi: Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do

Câu hỏi: Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do
A. tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao.
B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng.
C. dân nhập cư đông.
D. chuyển cư nội vùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/39, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh