Câu hỏi: Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do?

Câu hỏi: Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do?
A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao.
B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp.
C. Dân nhập cư đông.
D. Chuyển cư nội vùng.

Gợi ý câu trả lời

Dân số Hoa Kì tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, châu Á, Mĩ Latinh.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh