Câu hỏi: Hoa Kì, Nhật Bản, EU là các quốc gia và khu vực đứng đầu thế giới về lĩnh vực

Câu hỏi: Hoa Kì, Nhật Bản, EU là các quốc gia và khu vực đứng đầu thế giới về lĩnh vực
A. công nghiệp điện tử – tin học.
B. khai thác than.
C. Khai thác dầu.
D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh