Câu hỏi: Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

Câu hỏi: Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?
A. Nhiệt điện
B. Điện địa nhiệt.
C. Điện gió.
D. Điện mặt trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/42 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh