Câu hỏi: Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến những quyển thành phần nào sau đây?

Câu hỏi: Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến những quyển thành phần nào sau đây?
A. Khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.
B. Thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển.
C. Thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.
D. Khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, thủy quyển.

Gợi ý câu trả lời

Khai thác và chế biến khoáng sản gồm các hoạt động: khai thác trực tiếp các mỏ khoáng sản lộ thiên hoặc ở lòng đất; sàng lọc chế biến khoáng sản (sàng lọc, nung đốt các mỏ quặng).
– Khai thác khoáng sản:
+ khai thác trực tiếp vào các mỏ quặng ở lòng đất → tạo thành các hố sâu khổng lồ, đường hầm trong lòng đất → tác động tới lớp đất đá phía dưới thuộc thạch quyển.
+ hoạt động đào sâu lòng đất đồng thời ảnh hưởng đến lớp phủ thực vật phía trên, làm thu hẹp diện tích rừng, mất nơi cư trú của nhiều loài động vật, đất đai dễ bị xói mòn rửa-> tác động đến sinh quyển, thổ nhưỡng quyển.
+ con người sử dụng nguồn nước sông để sàng lọc (than, đãi vàng, quặng…) đồng thời thải ra sông ngòi các chất độc hại làm ô nhiễm sông ngòi → tác động thủy quyển.
– Chế biến khoáng sản: Sử dụng nhiệt năng (từ than, điện) đốt cháy quặng để tinh chế thành sản phẩm sắt, thép, vàng, đồng….-> quá trình này nếu không được xử lý đúng mức sẽ thải ra môi trường nhiều khí độc hại (C0[sub]2[/sub], Nitơ…) và nước thải chứa chất độc vào sông ngòi đổ ra biển ⇒ tác động đến khí quyển, thủy quyển.
⇒ Như vậy, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh