Câu hỏi: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là

Câu hỏi: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A. Dịch vụ
B. Công nghiệp
C. Nông nghiệp
D. Khai thác dầu mỏ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Nông nghiệp
Giải thích: trang 40 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh