Câu hỏi: Kênh Kiel nối liền biển/đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Kênh Kiel nối liền biển/đại dương nào dưới đây?
A. Địa Trung Hải và Hồng Hải.
B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
C. Thái Bình Dương và Đại Tây dương.
D. Bắc Hải và biển Ban Tích.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh