Câu hỏi: Kết cấu dân số theo độ tuổi phản ánh

Câu hỏi: Kết cấu dân số theo độ tuổi phản ánh
A. Tình hình phân bố sản xuất, khả năng phát triển dân số.
B. Chiến lược phát triển kinh tế, nguồn lao động của quốc gia.
C. Khả năng phát triển dân số, nguồn lao động của quốc gia.
D. Tình hình phát triển kinh tế, nguồn lao động của quốc gia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh