Câu hỏi: Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật được gọi là

Câu hỏi: Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật được gọi là
A. lớp vỏ thổ nhưỡng.
B. độ phì của đất.
C. chất dinh dưỡng của đất.
D. sinh quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh