Câu hỏi: Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

Câu hỏi: Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Tạo các dãy núi cao, núi lửa, siêu bão.
B. Động đất, núi lửa, lũ lụt.
C. Bão lũ, mắc ma phun trào.
D. Mắc ma trào lên, tạo ra các dãy núi ngầm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/27, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh