Câu hỏi: Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật chính nào?

Câu hỏi: Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật chính nào?
A. Thảm thực vật đài nguyên.
B. Rừng lá kim.
C. Thảo nguyên.
D. Hoang mạc và bán hoag mạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/66, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh