Câu hỏi: Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là

Câu hỏi: Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là
A. Khí hậu gió mùa
B. Khí hậu hải dương
C. Khí hậu lục địa
D. Khí hậu xích đạo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Khí hậu lục địa
Giải thích: trang 30 SGK Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh