Câu hỏi: Khí hậu được hình thành do sự tác động của các yếu tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Khí hậu được hình thành do sự tác động của các yếu tố nào dưới đây?
A. Bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển.
B. Bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển và bề mặt đệm.
C. Hoàn lưu khí quyển, bề mặt đệm.
D. Bức xạ Mặt Trời, bề mặt đệm và các nhân tố khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Khí hậu được hình thành do sự tác động của bức xạ Mặt Trời, hoàn lưu khí quyển (các loại gió) và bề mặt đệm (các dạng địa hình, thảm thực vật,…).

Author: Cô Minh Anh