Câu hỏi: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:

Câu hỏi: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:
A. Bắc Á, Trung Á.
B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
Giải thích: Khí hậu gió mùa của châu Á gồm:
+ Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.
+ Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

Author: Cô Minh Anh