Câu hỏi: Khí hậu ôn đới hải dương có nhóm đất chính nào?

Câu hỏi: Khí hậu ôn đới hải dương có nhóm đất chính nào?
A. Đất potdôn.
B. Đất đen.
C. Đất nâu và xám.
D. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh