Câu hỏi: Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

Câu hỏi: Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?
A. Rừng lá kim. Đất pôtdôn.
B. Thảo nguyên. Đất đen.
C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.
D. Xavan. Đất đỏ,nâu đỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh