Câu hỏi: Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải, cần chú ý tới các nhân tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải, cần chú ý tới các nhân tố nào dưới đây?
A. Nguồn vốn đầu tư
B. Điều kiện tự nhiên
C. Điều kiện kĩ thuật
D. Dân cư, lao động

Gợi ý câu trả lời

Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải, điều cần chú ý đầu tiên là điều kiện tự nhiên.
– Vị trí địa lí: quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải.
Ví dụ: Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng còn vùng băng giá xe trượt tuyết do chó và tuần lộc kéo.
– Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.
Ví dụ: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng các công trình: Chống lở đất, làm đường vòng, đường hầm,…
– Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải.
Ví dụ: Các sân bay nhiều khi phải ngừng hoạt động do sương mù.
– Sông ngòi: ảnh hưởng vận tải đường sông, chi phí cầu đường.
– Khoáng sản: ảnh hưởng hướng vận tải, loại hình vận tải.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh