Câu hỏi: Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì:

Câu hỏi: Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì:
A. Áp suất của khí CO$_{2}$ trong chai nhỏ hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO$_{2}$ trong dung dịch thoát ra.
B. Áp suất của khí CO$_{2}$ trong chai bằng áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO$_{2}$ trong dung dịch thoát ra.
C. Áp suất của khí CO$_{2}$ trong chai bằng áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan tăng lên, khí CO$_{2}$ trong dung dịch thoát ra.
D. Áp suất của khí CO$_{2}$ trong chai lớn hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO$_{2}$ trong dung dịch thoát ra.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh