Câu hỏi: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO$_{4}$ loãng, có hiện tượng sau:

Câu hỏi: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO$_{4}$ loãng, có hiện tượng sau:
A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.
C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Fe + CuSO$_{4}$ → FeSO$_{4}$ + Cu
Hiện tượng: Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần

Author: Cô Minh Anh