Câu hỏi: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Câu hỏi: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là
A. bờ biển dài, có nhiều đảo và quần đảo.
B. dọc bờ biển có nhiều cửa sông lớn.
C. cổ nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió.
D. có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

D Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. – Mục 2 Ảnh hưởng của biển đông đến thiên nhiên Việt Nam – ý d thiên tai: hàng năm có 9 đến 10 cơn bão hình thành ở biển đông….

Author: Cô Minh Anh