Câu hỏi: Khó khăn của Liên Bang Nga khi Liên Bang Xô viết tan rã là

Câu hỏi: Khó khăn của Liên Bang Nga khi Liên Bang Xô viết tan rã là
A. đời sống nhân dân ổn định.
B. tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng.
C. vị thế của Liên Bang Nga trên trường quốc tế được củng cố.
D. khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh