Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế – xã hội của LB Nga là

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế – xã hội của LB Nga là
A. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.
B. Nhiều vùng rộng lớn có khí hậu bang giá hoặc khô hạn.
C. Hơn 80% lãnh hổ nằm ở vành đai khí hậu ôn đới.
D. Giáp với Bắc Băng Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/63 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh