Câu hỏi: Khoảng 2/3 số hải cảng trên thế giới phân bố ở biển/đại dương nào?

Câu hỏi: Khoảng 2/3 số hải cảng trên thế giới phân bố ở biển/đại dương nào?
A. Ven bờ Ấn Độ Dương.
B. Ven bờ Địa Trung Hải.
C. Hai bờ đối diện Đại Tây Dương.
D. Hai bờ đối diện Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh