Câu hỏi: Khoáng sản nào sau đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia ?

Câu hỏi: Khoáng sản nào sau đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia ?
A. Than B. Dầu mỏ. C. Sắt. D. Mangan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh