Câu hỏi: Khoáng sản nổi bật ở khu vực Mĩ Latinh không phải là

Câu hỏi: Khoáng sản nổi bật ở khu vực Mĩ Latinh không phải là
A. kim loại màu.
B. kim loại quý.
C. nhiên liệu.
D. kim loại đen.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh