Câu hỏi: Khối khí ôn đới lục địa thổi vào nước ta vào thời gian nào?

Câu hỏi: Khối khí ôn đới lục địa thổi vào nước ta vào thời gian nào?
A. Đầu mùa xuân.
B. Đầu mùa hạ.
C. Đầu mùa thu.
D. Đầu mùa đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia (lạnh giá) ở vùng lãnh thổ phía bắc Trung Quốc di chuyển vào nước ta với tính chất lạnh khô-> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa.

Author: Cô Minh Anh