Câu hỏi: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là

Câu hỏi: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là
A. EU.
B. NAFTA.
C. MERCOSUR.
D. APEC.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là MERCOSUR, được thành lập năm 1991, gồm các quốc gia: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Author: Cô Minh Anh