Câu hỏi: Không khí ở tầng ngoài có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Không khí ở tầng ngoài có đặc điểm nào dưới đây?
A. Rất loãng, thành phần chủ yếu là hiđrô và ôxi.
B. Rất loãng, thành phần chủ yếu là hêli và hiđrô.
C. Không khác so với tầng bình lưu.
D. Rất giống không khí trên Mặt Trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/39, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh