Câu hỏi: “Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là

Câu hỏi: “Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là
A. Điểm công nghiệp.
B. Trung tâm công nghiệp.
C. Khu chế xuất.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh