Câu hỏi: Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất không phải ở Xích đạo mà ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc chủ yếu do

Câu hỏi: Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất không phải ở Xích đạo mà ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc chủ yếu do
A. tỉ lệ diện tích lục địa ở khu vực xích đạo nhỏ, mưa nhiều.
B. khu vực xích đạo có tầng đối lưu dày.
C. Xích đạo là vùng có nhiều rừng.
D. Xích đạo quanh năm có góc nhập xạ lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất không phải ở Xích đạo mà ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc chủ yếu do:
– Ở Xích đạo có bề mặt đệm chủ yếu là đại dương tỉ lệ diện tích lục địa nhỏ, mưa nhiều và các cánh rừng rậm nhiệt đới nên không khí ẩm, chứa nhiều hơi nước và được điều hòa hơn.
– Ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc có bề mặt đệm chủ yếu là lục địa trơ trụi, ít đại dương nên mặt đất hấp thụ nhiệt lớn, không khí khô; đây còn là nơi ngự trị của các khối khí chí tuyến khắc nghiệt, đẩy gió lên cao khiến lượng mưa nơi này rất ít nên nền nhiệt độ cao.

Author: Cô Minh Anh