Câu hỏi: Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?

Câu hỏi: Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?
A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày.
B. Khu vực trồng lúa nước.
C. Khu vực trồng cây ăn quả.
D. Khu vực trồng rừng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Những nơi dân cư tập trung đông đúc như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,… thường là các vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ, khí hậu ấm áp – ôn hòa thuận lợi cho các hoạt động cư trú, sản xuất,… Đồng thời, những nơi tập trung dân cư đông đúc thường là những nơi có nền văn minh lúa nước lâu đời.

Author: Cô Minh Anh