Câu hỏi: Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào

Câu hỏi: Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào
A. các nước phát triển.
B. các nước đang phát triển.
C. hoạt động xuất – nhập khẩu.
D. ngành kinh tế mũi nhọn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/49, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh