Câu hỏi: Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm

Câu hỏi: Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm
A. phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.
B. toàn bộ phần Bắc Á.
C. toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.
D. toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh